หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

16 มกราคม 2566 ปฏิทินการรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
23 ธันวาคม 2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
20 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ธันวาคม 2565 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565
8 ธันวาคม 2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
26 พฤศจิกายน 2565 ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
21 พฤศจิกายน 2565 การสอบประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2565
9 พฤศจิกายน 2565 ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปิดการเรียนการสอนเป็นการภายใน
1 2 3 4 23

กิจกรรมเด่น

1 2 3 4 128

ข่าวฝ่ายงาน

4 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาทัวร์จัดกิจกรรมค่าย M.๓ ASEAN Nation Camp ๒๐๒๒
21 ตุลาคม 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัวร์จัดกิจกรรมค่าย M.3 ASEAN Nation Camp 2022 ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์
18 ตุลาคม 2565 ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาทัวร์จัดกิจกรรมค่า M.3 ASEAN Nation Camp 2022 ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์
12 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
30 กันยายน 2565 ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 กันยายน 2565 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
1 2 3 4 13

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 2 3 4 24

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช