หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

4 สิงหาคม 2566 ขอเชิญนักเรียนประกวดคำขวัญทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
18 กรกฎาคม 2566 ขอเชิญส่งผลงานประกวดภาพยนตร์สั้นทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 2566
14 กรกฎาคม 2566 ขอเชิญนักเรียนร่วมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอ “นครสะอาดด้วยสองมือเรา”
13 กรกฎาคม 2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ
11 กรกฎาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ
6 กรกฎาคม 2566 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
4 กรกฎาคม 2566 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ
20 มิถุนายน 2566 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการติวเสริมความรู้ โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
15 มิถุนายน 2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการติวเสริมความรู้ โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
15 มิถุนายน 2566 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชและศิษย์เก่ารุ่น 80 จำหน่ายเสื้อคอกลมตรสัญลักษณ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชราคาตัวละ 290 บาท พิเศษเฉพาะวันประชุมผู้ปกครอง
1 2 3 4 23

กิจกรรมเด่น

1 2 3 4 155

ข่าวการแข่งขันประกวดต่างๆ

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 2 3 4 31

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช