หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

25 เมษายน 2566 กำหนดการและหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
25 เมษายน 2566 การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
24 เมษายน 2566 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ และ ครูอัตราจ้างสอนวิชาวิทยาศาสตร์
11 เมษายน 2566 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา คือ ครูอัตราจ้างสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ และ ครูอัตราชาวไทยจ้างสอนวิชาสังคมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
11 เมษายน 2566 ระเบียบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ว่าด้วยคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ.2566
11 เมษายน 2566 ระเบียบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2566
11 เมษายน 2566 ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง แนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตนสำหรับนักเรียน พ.ศ.2566
11 เมษายน 2566 ระเบียบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ว่าด้วยแนวปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. 2566
11 เมษายน 2566 ระเบียบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566
5 เมษายน 2566 กำหนดเวลา เปิดระบบให้นักเรียนเลือก วิชาเลือกเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมในเครื่องแบบ ภาษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566
1 2 3 4 21

กิจกรรมเด่น

1 2 3 4 136

ข่าวฝ่ายงาน

6 ธันวาคม 2565 ประกาศเผยแพร่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 และอาคารเรียน 4
4 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาทัวร์จัดกิจกรรมค่าย M.๓ ASEAN Nation Camp ๒๐๒๒
21 ตุลาคม 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัวร์จัดกิจกรรมค่าย M.3 ASEAN Nation Camp 2022 ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์
18 ตุลาคม 2565 ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาทัวร์จัดกิจกรรมค่า M.3 ASEAN Nation Camp 2022 ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์
12 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
30 กันยายน 2565 ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 2 3 4 13

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 2 3 4 25

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช