หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 ตุลาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)
20 ตุลาคม 2565 รายชื่อนักเรียนและตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2565
11 ตุลาคม 2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (โครงการ EP/HUB)
10 ตุลาคม 2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)
16 กันยายน 2565 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
23 สิงหาคม 2565 ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปิดโรงเรียนเป็นการภายใน
27 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
25 กรกฎาคม 2565 การสอบสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1 2 3 4 22

กิจกรรมเด่น

1 2 3 4 112

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 2 3 4 19

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช