หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 มิถุนายน 2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
9 มิถุนายน 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
30 พฤษภาคม 2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
27 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
22 พฤษภาคม 2565 ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 (ฉบับปรับปรุง) เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
19 พฤษภาคม 2565 ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “คืนสู่ร่มจัน กัลยาณีฯ ครั้งที่ ๒๐”
17 พฤษภาคม 2565 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
17 พฤษภาคม 2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
1 2 3 4 20

กิจกรรมเด่น

1 2 3 4 95

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 2 3 4 14

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา