หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 เมษายน 2565 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปฐมนิเทศนักเรียนและถ่ายรูป นักเรียน ม.1 และ ม.4
25 เมษายน 2565 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ และครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ โครงการ The English Program
24 เมษายน 2565 ปฎิทินวิชาการสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
20 เมษายน 2565 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
19 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ และครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ
18 เมษายน 2565 การปักชุดนักเรียนและชุดพละ
18 เมษายน 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่พยาบาล
11 เมษายน 2565 ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
1 2 3 4 18

กิจกรรมเด่น

1 2 3 4 82

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 2 3 4 12

ภายในปี พ.ศ.2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความพอเพียง