หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเด่น

1 22 23 24 25 26 136

ข่าวฝ่ายงาน

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 22 23 24 25

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช